Valmis üraskikahjustuste ärahoidmise kava ja juhendmaterjal

16/04/2020

Tagasi

Keskkonnaministeerium on koostanud kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamiseks ja praegustest kahjustustest ülevaate saamiseks tegevuskava. Esimesed tegevused juba käivad, RMK kaardistab riigile kuuluvas majandusmetsas kuuse-kooreüraskist kahjustatud piirkondi ning valmis on saanud Keskkonnaministeeriumi ja spetsialistide koostöös üraski-juhend erametsaomanikele.
Keskkonnaministeeriumi värskelt valminud kuuse-kooreüraski tegevuskava võib laias laastus jagada kaheks: andmete kogumine üraski bioloogia ja kahjustuste kohta ning tegevused kahjustuste ennetamiseks ja likvideerimiseks. Lisaks seirele on tegevuskavas suurt rõhku pandud ka teavitustööle erametsaomanike seas ja ka laiemas avalikkuses. Tegevuskava esialgset versiooni on juba tutvustatud Eesti Erametsaliidu ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajatele ning ühiselt peetud virtuaalkoosolekul kinnitasid osalejad üraskiuuringute vajalikkust.
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve sõnul on huvirühmade esmane tagasiside Keskkonnaministeeriumi tegevusele olnud positiivne.
Riigimetsast kogutud teave annab ka erametsaomanikele infot, millistes piirkondades tuleks oma mets kriitilise pilguga üle vaadata. Oma metsa hea tervise eest seismine on iga metsaomaniku kohustus. Selle kohustuse täitmisel on abiks koostamisel olev üraski-teemaline juhendmaterjal, mis annab ülevaate, kuidas üraskikahjustusi ennetada, ära tunda ja likvideerida.
Peamised tegevused kuuse-kooreüraski tegevuskavas:
– Seire (nii üraskibioloogia kui ka kahjustuste seire, riigi tulundusmetsas ja kaitsealadel, ülevaade levikust välisriikides)
– Analüüsid (välisriikide kogemused, meetmete tulemuslikkus)
– Teadlikkuse tõstmine (juhised metsaomanikele, teavitamine üraski lendlusest ja sellega seotud vajalikest tegevustest, kommunikatsioon erinevate osapooltega)
– Otsitakse võimalusi erametsaomanike tegevuse suunamiseks ka läbi toetuste.
Üraskikahjustusi kaitstavas metsas käsitletakse eraldi, sest seal on oluline arvestada kaitse-eesmärkidega ja sobilikele tegevustele tuleb läheneda juhtumipõhiselt. Kaitstava metsa olukorda kaardistavad lähiajal eeskätt kaugseirega Keskkonnaamet ja Maa-amet. Selleks alustab Maa-amet juunis ülelende kolme Lõuna-Eesti kaitseala kohal, misjärel kogutud andmeid analüüsib Keskkonnaamet. Esmased tulemused selguvad sügisel. Siis vaadatakse kaitstavates metsades üraskikahjustuste ennetamise ja likvideerimise põhimõtted üle koostöös huvirühmadega.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background