Valitsus lisas miljon eurot tagastatud ehitismälestiste korrastamiseks

26/09/2019

Tagasi

Valitsus otsustas täna, 26. septembri eraldada ehitismälestiste korrastamiseks miljon eurot. Toetus on mõeldud omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste hooldamiseks, remontimiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks ja taastamiseks.
Nõukogude repressioonide tulemusena sundvõõrandati 1940. aastatel omanikelt rahvuskultuuri seisukohalt olulisi objekte, mis olid juba sel ajal muinsuskaitse all või on tunnistatud ehitismälestiseks hiljem. Toetust hoonele saab taotleda mälestise omanik või valdaja ning mälestis ei pea endiselt kuuluma sellele isikule, kellele objekt omal ajal tagastati.
Tingimustes on seekord rõhuasetus hoonetel väljaspool Harjumaad, Tallinna ja Tartut.
Ehitusmälestiste korda tegemist soovitakse toetada ühtlaselt üle Eesti ning laiendada võimalusi kõikidele piirkondadele ka väljaspool suuri tõmbekeskusi. Seetõttu on ettevõtmine tehtud eriti soodsaks maapiirkondade jaoks.
Raha eraldatakse Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist Kultuuriministeeriumile ning toetust saab taotleda Muinsuskaitseametist.
Võimalus toetada ehitismälestiste korrastamist omandireformi reservfondist tekkis tänavu 1. maist, kui jõustus uus muinsuskaitseseadus. Selle üks olulisi eesmärke on avalike ja erahuvide tasakaalustamine ning omandireformi reservfondist saab järgneva viie aasta jooksul selleks otstarbeks eraldada kuni miljon eurot aastas.
Taotluste esitamise tähtpäev Muinsuskaitseametile on 31. oktoober 2019. Täpsemalt saab uurida Muinsuskaitseameti kodulehelt<https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/toetused-erastamisest-laekuvast-rahast>.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background