Ümarlaud tõi kokku pea poolsada Pärnu ettevõtjat

05/03/2020

Tagasi

Pärnu keskraamatukogus toimunud ettevõtjate ümarlaual võeti kõneks mitmeid erinevaid teemasid nagu Pärnu linna arenguplaanid ja linna uus üldplaneering, ettevõtlustoetused ja olukord tööturul. Kohtumisel osales ligemale poolsada kohalikku ettevõtjat ning esindajad Pärnu linnavalitsusest, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) ja Eesti töötukassa Pärnumaa osakonnast.
Pärnu linnapea Romek Kosenkranius tõdes oma tervituskõnes, et ettevõtjal on oluline teada, mida kohalik omavalitsus plaanib ja ka vastupidi – omavalitsuski tahaks olla ettevõtja kavatsuste ja mõtetega kursis, et pakkuda talle vajalikku tuge.
Abilinnapea Rainer Aavik andis kohaletulnuile ülevaate viimastel aastatel Pärnu linna tehtud investeeringutest. Aaviku sõnul on linn suutnud oskuslikult Euroopa Liidu struktuurivahendeid kasutada ja toetusraha targalt investeerinud. Tulemused on linnaruumis uute või nüüdisajastatud hoonete ja parendatud taristuobjektide näol kõigile näha. Abilinnapea rääkis, et tark majandamine on andnud Pärnule võimekuse võtta ette suuri asju.
Abilinnapea puudutas oma ettekandes veel teisigi teemasid nagu Pärnu kesklinna arenguplaanid, olulisemad omavalitsuse ja eraettevõtjate arendusplaanid linnas, rannaala arendamine, kergliiklusteed ja olulisemad liiklusuuendused (sh Jannseni ristmiku rekonstrueerimine ja Supeluse tänava muutmine ühesuunaliseks), üürimaja projekt, transpordiühendused ja suuremad lähituleviku ehitusobjektid linnaruumis nagu näiteks Loode-Pärnusse kerkiv jalgpallikompleks.
Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel tutvustas ettevõtjatele Pärnu linna kui asutusüksuse uut üldplaneeringut, mille avalik väljapanek on praegu käimas ja millega tasub kõigil kodanikel märtsikuu jooksul kindlasti lähemalt tutvust teha. Linnaarengu peaspetsialist Katrin Alliku kutsus ettevõtjaid üles aktiivselt osalema linna arengukava tegevuskavade loomisprotsessis.
Töötukassa Pärnumaa osakonna tööandjate konsultandid Haldi Rae ja Kristjan Heamäe andsid ülevaate olukorrast tööturul nii Eestis kui ka kitsamalt Pärnumaal julgustades töökäsi vajavaid ettevõtjaid töötukassa poole pöörduma.
EASi projektijuhtide Aigi Kuke ja Helena Kerstina Veensalu ettekanne keskendus lisaks erinevatele toetusvõimalustele ja muudele EASi pakutavatele teenustele. Nii toetuseid, teenuseid kui ka isesuguseid nõustamise ja mentorluse vorme on väga palju ja et neist oma tegevusele sobivamad leida, tasub EASiga ühendust võtta.
Ümarlaual osalenud ettevõtjad tundsid huvi väga erinevate teemade vastu. Küsiti näiteks Rüütli tänava võimaluste ja linnapoolse nägemuse kohta. Tunti ka muret, kas elufunktsioon sobib Rüütli tänavale kõrvuti kaubanduse ja ööklubidega. Esitati küsimusi Pärnu elanikkonna kohta (kust tulevad linna uued inimesed?), avalike tualettruumide kohta rannas ja kesklinnas. Kuna kevad ja suvi ei ole enam mägede taga, päriti märkimisväärselt palju küsimusi Pärnu rannakaubanduse kohta.
Üle aastate linnavalitsuse ettevõtlusspetsialistide eestvedamisel taas toimunud ettevõtjate ümarlaud näitas selgelt, et Pärnu ettevõtjatel on sellises formaadis ürituse vastu huvi. Seetõttu toimuvad kokkusaamised ka edaspidi.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background