Tori vallas uuendatakse teid

07/09/2020

Tagasi

Riik toetab Tori valla kahe tee remonti. Vallavalitsus taotles riigilt kohalike teede ehitamiseks mõeldud investeringutoetust kokku üle 222 tuhande euro, sellest üle 122 tuhande euro Tsentraali tee ning 100 tuhat eurot Lepplaane tee seisundi parandamiseks.
Eametsa külas asuv Tsentraali tee on transiittee. Osa sellest teekattest moodustab monoliitbetooni plaatidest kate. Teine osa teest on pinnatud kruusakate, kus on külmakerkeist tekkinud teekatte kahjustused. Tee pikkus on 687 meetrit. Toetusega on kavas puhastada ja korrastada teeäärsed kraavid, eemaldada olemasolev teekate, ehitada uus dreenikiht ja aluskate ning paigaldada tolmuvaba kate ja liikluskorraldusvahendid.
Lepplaane tee seisund ei vasta nõuetele, kuna teetamm ei talu praegusest liiklusest tekitatud koormust ja vajab täiendavat kindlustamist, samuti vajab renoveerimist teel asuv Aadu sild. Teetööde alustamise ja lõpetamise aeg veel selgub, tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 2021. aasta sügisel.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background