Tori vald toetab puudega lapse vanemat

13/12/2018

Tagasi

Tori vald maksab puudega lapse vanemale ühekordset toetust lapse puudest tuleneva erivajadusega seotud lisakulude kompenseerimiseks. Toetust makstakse üks kord aastas enne jõule ning toetuse saamiseks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitama vallavalitsusele avalduse hiljemalt 15. detsembriks. Puudega lapseks loetakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel kuni 16-aastast last, kellele on määratud, kas keskmine, raske või sügav puue. Toetuse suurus on 50 eurot ning toetus makstakse välja kahe nädala jooksul pärast taotlusperioodi lõppu. Et toetust saada, peab lapse elukoht olema 1. detsembri seisuga Tori vallas.

Avalduse blanketi ja lisainformatsiooni leiab Tori vallavalitsuse kodulehelt.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background