Töötukassa nõukogu valis uue esimehe

14/05/2020

Tagasi

Eesti Töötukassa nõukogu valis uueks esimeheks Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni. Eesti Töötukassa nõukogu esimees valitakse rotatsiooni korras. Ühtlasi tehti valitsusele ettepanek hüvitada ka juunikuu töötasud. Nõukogu leiab, et kehtestada tuleb mõned uued tingimused.
Töötukassa nõukogu ettepaneku kohaselt muutub kohustuslikult tingimus, et ettevõtte käive või tulu peab olema vähenenud eelmise aasta juuniga võrreldes vähemalt 50%. Lisaks peab ettevõte vastama ühele tingimusele järgmisest kahest:
• vähemalt 50 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda;
• vähemalt 50 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.
Töötukassa hüvitab juunis töölepinguga töötajale 50 % tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 800 eurot brutos ja mitte vähem kui on alampalk. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.
Pikeneb ka aeg, mille jooksul ei saa tööandja töötajat koondada. Senise ühe kuu asemel peab tööandja tagama töökoha vähemalt järgmise kahe kuu jooksul. Vastasel korral tuleb tööandjal kogu hüvitise summa tagastada töötukassale.
Nõukogu tegi ka ettepaneku, et juunikuu palga hüvitamist saavad küsida oma töötajatele need ettevõtted, kel pole maksuvõlga või see on ajatatud. Juunikuu töötasu hüvitamist saab taotleda ainult nendele töölepingu alusel töötavatele inimestele, kelle tööleping on sõlmitud enne 1. märtsi 2020.
Juunis saavad taotleda toetust ka need, kes on aprillist juunini hüvitist saanud. Seega võib töötaja saada hüvitist maksimaalselt kolm kuud senise kahe asemel. Lõpliku otsuse töötasuhüvitise meetme muutmise kohta langetab Vabariigi Valitsus.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background