Tervishoiutöötajatele makstakse õppelaenu toetust

09/07/2020

Tagasi

Vähemalt aasta Pärnu haiglas töötanud tervishoiutöötajad, kes on saanud diplomi pärast 2000. aastat, võivad kuni 1. augustini taotleda linnavalitsuselt õppelaenu tagasimaksmise toetust.
Toetuse suurus sõltub taotlejate arvust ja taotleja õppelaenu põhiosa suurusest. Varasematel aastatel on need jäänud vahemikku 144-519 eurot. Toetust makstakse alates 2005. aastast.
Toetuse eesmärgiks on soodustada noorte kvalifitseeritud erialaspetsialistide tulekut sihtasutusse Pärnu Haigla linnaelanikele kvaliteetse eriarstiabi kättesaadavuse tagamiseks.
Tervishoiutöötaja elukoht peab rahvastikuregistri andmetel asuma Pärnus või tema osavaldades. Ta peab olema saanud diplomi meditsiinialase hariduse kohta 2000. aastal või hiljem ja töötanud Pärnu haiglas täistööajaga vähemalt 12 kuud. Taotleja on saanud õppelaenu ja pärast täiskoormusega õppe lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus asunud tööle sihtasutusse Pärnu Haigla.
Toetust makstakse vastavalt õppelaenulepingule iga töötatud aasta (12 kuud) kohta viie aasta jooksul. Toetusega katmata laenuosa ja intressid tasub tervishoiutöötaja ise. Õppelaenu tagasimakse tähtaja kulgemise peatumisel õppelaenu toetust ei maksta.
Toetuse taotlemise aluseks on avaldus, mille tervishoiutöötaja esitab linnavalitsusele iga aasta 1. augustiks koos õppelaenu lepingu ja maksegraafiku koopiaga ning tõendiga sihtasutuses Pärnu Haigla töötamise kohta. Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlused palutakse saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või linnavalitsus@parnu.ee.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background