Pärnu Tallinna maantee ristmiku juures muutub liikluskorraldus

11/03/2020

Tagasi

Esmaspäevast sulgetakse Pärnus Kesklinna silla ja Tallinna maantee ristmiku vahelisel alal linnast väljuva suuna sõidu- ja kõnnitee.
Jalakäijatel on võimalik silla alt läbi minnes teisele poole tänavat pääseda, samuti sõiduteed ristmikul ületada. Autoliikluseks on avatud vastassuunavööndi üks sõidurada, teine sõidurada on silla poole sõitmiseks. Ristmikul võib endiselt sõita ainult otse ja paremale, üksnes bussid saavad vasakpöördeid teha.
Tallinna maanteel otse sõitvate liinibusside mõlema suuna peatused viiakse Tallinna poole töötsooni lõppu ehk ligi 200 meetrit edasi. Oja ja Rääma tänava suunas sõitvate liinibusside peatus viiakse endise masinatehase parkla juurde, senisest peatusest ligi 300 meetrit kaugusele.
Oja ja Rääma tänavalt kesklinna suunduvad bussid liiguvad mööda Oja tänavat kuni Tallinna maanteeni ja peatuvad Tallinna maanteelt tulevate bussidega samas peatuses. Oja tänavalt tulevad bussid ei läbi ei Ilvese ega Linakombinaadi peatust, vaid peatuvad Piiri peatuses Oja ja Tallinna mnt ristmiku juures. Roheline peatus jääb üksnes liinile nr. 13.
Jannseni tänava poolt kesklinna sõitvate busside peatus viiakse Jannseni tänavale Uus-Sauga tänava ristmiku juurde. Sillalt Jannseni tänavale suunduvate busside peatuse asukoht ei muutu.
Bussipeatused paigutatakse ümber hommikul kell 9.
Rääma tänaval saab autoga endiselt sõita üksnes otse ja paremale. Jalakäijatele avatakse Rääma tänava Tallinna-poolne kõnnitee ja sulgetakse sillapoolne kõnnitee. Autoliiklus jääb kitsendatuks nagu seni.
Ristmikust Tallinna pool asuval sõiduteel midagi ei muutu. Tänav jääb endiselt kitsamaks, sest linnast väljuval suunal pannakse sõidutee äärekive.
Janseni tänaval on liiklus osaliselt piiratud, apteegi juures ehitatakse ohutussaart. Jõepoolne kõnnitee avatakse jalakäijate liikluseks.
Pärnu linnavalitsuse liiklusspetsialisti Toomas Tammela sõnade kohaselt kehtib selline liikluskorraldus ligi kolm nädalat. Liiklejail palutakse jälgida ajutisi liiklusmärke ja ajutisest liikluskorraldusest kinni pidada.
Uuendatud Tallinna maantee, Jannseni tänava ja Rääma tänava ristmik valmib 15. maiks. Pärast tööde lõppu on laiemaks ehitatud ristmikul rohkem ruumi erinevates sõidusuundades pöörete tegemiseks, liiklussõlm on varustatud uute fooride, teekattemärgistuse ja ohutussaartega ning maa-alused kommunikatsioonid välja vahetatud.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background