Täiskasvanuid hakkab õpetama kutsehariduskeskus

28/08/2020

Tagasi

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ning haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin allkirjastasid koostööprotokolli, mille järgi lepiti kokku sihis, et 1. septembrist 2022 alustab Pärnus mittestatsionaarse üldharidusõppe pakkumist Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium lõpetab tegevuse.
Kas eesmärk ellu viiakse, sõltub volikogust, kellele hiljemalt 30. novembriks vastav ettepanek tehakse. Ümberkorralduse läbiviimiseks, kutsehariduskeskuses õppetingimuste kujundamiseks, õppijatele info edastamiseks ja muude küsimuste lahendamiseks moodustab linnavalitsus töögrupi, kuhu kuuluvad täiskasvanute gümnaasiumi, kutsehariduskeskuse ja linnavalitsuse esindajad. Täiskasvanute gümnaasiumi esindajateks on kooli direktor Karin Kurvits, õppejuht Kaire Jakobson ja õpetaja Eve Zekker.
Linnavalitsus ja ministeerium leppisid kokku koostöös täiskasvanute gümnaasiumi õpilaste üleviimisel kutsehariduskeskusesse, uute õppijate leidmisel ning täiskasvanud õppurite õppimisvõimaluste ja -tingimuste loomisel. Õppe üleviimisel Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse jätkub mittestatsionaarne õpe nii põhi- kui üldkeskhariduse tasemel, samuti paraneb õppijate võimalus osaleda soovi korral erialaõppes.
Mittestatsionaarne õpe on paindlike õppevormidega, võimaldades täiskasvanutel töö kõrvalt haridust omandada. Kui seni keskendutakse täiskasvanute gümnaasiumis üldainetele, siis kolimine kutsehariduskeskusesse võimaldab lisaks neile omandada soovi korral erinevaid kutseoskusi.
Lisaks praktiliste oskuste omandamise võimalustele on õpilastel kutsehariduskeskuses paremad õpitingimused. Õpilased saavad kasutada sööklat, kohvikut, autoremonditöökoda, juuksurit jne. Kutsehariduskeskuses on õpilaskodu ja autokool.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background