Sotsiaaltöötajate palgad tõusevad

23/01/2019

Tagasi

Pärnu linnavalitsus saatis volikogusse linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhendi, mis näeb ette töötajate palgatõusu alates selle aasta 1. jaanuarist.
Kõige enam mõjutab määrus hooldustöötajate palku. Näiteks sotsiaalkeskuse kutsetunnistusega hooldustöötajate palk tõuseb pea veerandi võrra.
Nii nagu haridustöötajate puhul, võttis linnavalitsus sotsiaaltöötajate töötasu alammäära arvestamisel aluseks Pärnu maksumaksjate keskmise sissetuleku tuludeklaratsioonide alusel. See tagab töötasu iga-aastase muutuse – kui pärnakatel läheb hästi, tõuseb ka linna eelarvest palka saavate inimeste töötasu.
Pärnu linnal on neli hoolekandeasutust: Pärnu Sotsiaalkeskus, Tammiste Hooldekodu, Laste ja Noorte Tugikeskus ning Jõõpre Vanurite Kodu. Nende töötajate töötasu alammäära hakatakse arvestama üle-eelmise kalendriaasta baasmäära (pärnakate keskmise sissetuleku) alusel. 2017. aasta baasmääraks on 1020 eurot.
Hoolekandeasutuste juhtide ja nende asetäitjate palk sõltub klientide, tegevusalade ja kinnistute arvust ning eelarve mahust. Juhtide palk tõuseb vähemalt kümnendiku võrra, ulatudes 1122-1734 euroni.
Volikogu arutab hoolekandeasutuste töötajate palgajuhendit 7. veebruaril toimuval istungil.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background