Saardelased saavad kaasa rääkida ASi Preab õhusaasteloa teemadel

20/03/2019

Tagasi

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Aktsiaselts Preabi õhusaasteloa muutmise taotluse. Ettevõtte tootmisterritoorium asub Saarde vallas Tankla teel. Tootmises kasutatakse kuni 119 tonni orgaanilisi lahusteid sisaldavaid kemikaale aastas, õhku eraldub kuni 8,1 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Ettevõte taotleb tähtajatu kehtivusega õhusaasteloa muutmist kasutatavate kemikaalide vahetumise tõttu.
Keskkonnaamet saatis Aktsiaselts Preab õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalid Saarde Vallavalitsusele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Kuni õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna mnt 14, Rapla.
Õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Rapla kontoris ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background