Saarde vald aitab puudega inimese kodu kohandada

07/02/2020

Tagasi

Saarde vald aitab koostöös riigiga kohandada puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks.

Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- või köögitoimingute parandamist. Eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Saarde valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht. Isikul on õigus saada meetme raames ühe eluruumi kohandamise toetust ühel korral.

Taotlus koos lisadokumentidega palutakse esitada hiljemalt 15. märtsil digitaalselt allkirjastatuna e-aadressile anu.eisen@saarde.ee või paberkandjal Nõmme 22, Kilingi-Nõmme linn. Lisainformatsiooni saab Saarde vallavalitsuse kodulehelt.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background