RMK pakub täiendavalt tööd külastusobjektide korrastamisel

06/05/2020

Tagasi

RMK matkarajad ja külastusobjektid on saavutanud eriolukorra ajal suvele omaselt kõrge külastuskoormuse, mistõttu RMK palkab kvaliteetse metsapuhkuse võimaluste säilitamiseks täiendavat tööjõudu.
Juba praegu on näha, et kaunite kevadilmade saabudes on külastuskoormuse tase sarnane suvisele. Seetõttu otsustas RMK palgata täiendavat tööjõudu, luues kokku 23 hooajalist töökohta Eesti erinevatesse piirkondadesse maastiku kauni ilme säilitamiseks, külastustaristu remonditööde tegemiseks ja objektide hooldamiseks. Tööpakkumiste kohta leiab infot RMK kodulehelt https://rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/vabad-tookohad.
Lisaks otsustas RMK suurendada külastustaristu projekteerimis- ja ehitustöid, pakkudes ehitussektorile täiendavat tööhõivet kogumahus 540 000 eurot. Esialgsete arvestuste kohaselt saab seeläbi tööd veel vähemalt 70 inimest. Seega pakub RMK ajutiselt täiendavalt tööd kokku ligi sajale inimesele.
Lisanduva töömahu arvelt rekonstrueeritakse täiendavalt neid RMK hallatavaid ja pikaajalistes rekonstrueerimiskavades sisalduvaid külastusobjekte, mida esialgu selleks aastaks polnud plaanitud. Töid tehakse kõikjal Eestis, näiteks konserveeritakse Keila-Joa pargi Meremõisa mõisavaremeid, rekonstrueeritakse Elistvere loomapargi taristut Tartumaal, Suure-Taevaskoja silda Põlvamaal ja Sangaste metsapargi külastustaristut Valgamaal.
Täiendavatele töödele lisanduvad 2020. aastaks juba varem kavandatud külastustaristu rekonstrueerimistööd 1,7 miljoni euro ulatuses.
Kõiki töid kavandab ja rahastab RMK ning nendega on plaanis alustada esimesel võimalusel. Planeeritavate tööde ja nendeks korraldatavate hangete kohta saavad töövõtjad täpsemat infot RMK kodulehelt ja riigihangete registrist.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background