RMK asustas jõgedesse üle 100 000 lõhe noorkala

08/05/2020

Tagasi

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas aprillis Eesti jõgedesse üle 107 000 lõhe noorkala, et taastada lõhe asurkondi meie veekogudes.
Purtse, Jägala ja Valgejõkke asustati kokku ligi 9800 ning Pärnu jõkke 6300 kaheaastast lõhe. Üheaastaseid kalu asustati 69 200 isendit, neist Pärnu jõkke 45 300, Valgejõkke 11 700 ning Purtsesse 12 200. Sobivatesse elupaikadesse Loobu jões viidi umbes 22 000 väikest vastset.
Kõigil ühe- ja kaheaastastel kaladel lõigati ära rasvauim, et eristada neid taaspüügil looduses koorunuist. 13% kaheaastastest ja 2% üheaastastest said külge ka individuaalmärgised, kus on kirjas RMK kontaktid, kuhu leidudest teatada.
Vajaliku info saamiseks palub RMK märgisega kala püüdjal kirja panna märgisel olev tähe- ja numbrikombinatsioon ning andmed kalapüügi aja ja koha, püünise, kala pikkuse, kaalu ja soo kohta ning edastada need märgisel toodud kontaktidele. Lisaks võib Eesti vetes tabada ka teistes riikides märgistatud kalu, kellest tuleks samuti RMK-d teavitada – vastav info edastatakse naaberriikidesse. Ankeet ja täiendav info märgistatud kaladest on leitav RMK kodulehel www.rmk.ee/organisatsioon/polula-kalakasvandus<http://www.rmk.ee/organisatsioon/polula-kalakasvandus.
Kui aga märgisega püütud elus kala on alamõõduline, siis teda püüda ei tohi.
Hävinud või nõrkadest populatsioonidest pärit kalaliikide noorkalade kasvatamine ja asustamine toimub keskkonnaministri kinnitatud kalakasvatusliku taastootmise tegevuskava alusel.
Põlula Kalakasvatuskeskus on tänaseks tegutsenud 26 aastat ja seni ainus kalavarude taastamistöödega tegelev riiklik kalakasvandus Eestis. Alates 1997. aastast on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku ligikaudu 6,4 miljonit mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli, jõeforelli ja siia noorkala.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background