Riik uuendas mitmete kaitsealade, hoiualade ja parkide piire ning kaitsekordasid

08/10/2018

Tagasi

Vabariigi Valitsus muutis Saare-, Viljandi-, Harju-, Järva-, Pärnu- ja Lääne-Virumaal kaitsealade, hoiualade ning parkide piire ja kaitsekordasid. Enamasti korrigeeriti olemasolevate kaitsealade piire ja täpsustati kaitse-eesmärke. Viljandimaal arvati kaitse alt välja kaitseväärtused kaotanud objektid.
Pärnumaal muudeti Valitsuse otsusega maakonna hoiualade kaitse alla võtmise määrust. Muudatuse tingis vajadus korrigeerida olukorda, kus alal kehtis 1991. aastast hoiuala ja vana kaitsekorraga alana topelt kaitse. Määrusega tunnistati kehtetuks vana kaitsekorraga ala. Olemasolevat hoiuala laiendatakse mere arvelt ja vähendatakse vähemväärtuslike metsade arvelt ning muudetakse kaitse-eesmärke. Hoiuala piiride korrigeerimine tagab
väärtuslike elupaikade kaitse ning võimaldab kogu kooslust sobivalt majandada.
Pärast hoiuala välispiiri korrigeerimist on hoiuala pindala 64,8 hektarit. Senise hoiuala pindala oli 60,7 hektarit ja vana kaitsekorraga Metsapoolse botaanilis-zooloogilise kaitseala pindala oli 65,2 hektarit.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background