Pulli külas täpsustatakse detailplaneeringut

15/09/2020

Tagasi

Tori Vallavalitsus korraldab kuni 27.septembrini detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tori vallas Pulli külas Kasetuka ja Kuusetuka teele ühisveevärgitorustiku rajamiseks. Alal kehtib omaaegse Sauga Vallavolikogu otsusega kehtestatud Pulli-Jüri kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise hetkel puudus piirkonnas terviklik ühisveevärgilahendus ning planeeringualale planeeriti ala teenindav puurkaev. Antud hetkeks on Koolimaja teele rajatud ühisveevärgitrass ning puudub vajadus alale täiendava puurkaevu rajamiseks kuivõrd planeeringuala elamud on võimalik ühendada ühisveevärgiga.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsemat infot leiab valla kodulehelt.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background