Põllumajanduse ja kalanduse arengukavasse esitati üle 600 ettepaneku

01/11/2018

Tagasi

Põllumajanduse ja kalanduse arengukavasse (PõKa) 2030 esitati 621 ettepanekut, mis näitab ettevõtmise kaalukust ja suurt mahtu. Siiani on põllumajanduse ja kalanduse teemad jagunenud ligi 30 erineva arengukava ja dokumendi vahel. Loodav ühine arengudokument koondab need aga üheks tervikuks.
Arengukavasse saavad kirja põllumajanduse ja kalanduse valdkonna tegevussuunad aastani 2030.  Uue arengukava algatamiseks on töörühma liikmed kaardistanud põllumajanduse ja kalanduse ning maaelu valdkonna olulisemad probleemid ning toonud neist välja ka prioriteetsemad.
Põllumajanduse ja kalanduse tulemusvaldkonda aastani 2030­ juhtiv dokument plaanitakse sel aastal esitada juhtrühmale ning 2019. a kinnitada Vabariigi Valitsuses. Enne seda viib Eesti Maaülikool läbi PõKa mõjude eelhindamise, mis annab täiendavat teadmist, kuidas parimal viisil seatud eesmärkideni jõudmist mõõta ning asetab meie eesmärgid võrdlusesse teiste EL liikmesriikidega.
Lisainformatsioon on leitav Maaeluministeeriumi kodulehel: https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/pollumajanduse-ja-kalanduse-valdkonna-arengukava-aastani-2030


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background