Põhja-Pärnumaa vald osaleb pilootprojektis

22/04/2020

Tagasi

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusameti poolt koordineeritavas pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses”, mis oma sisult osutab erinevaid toetavaid tegevusi psüühilise erivajadusega inimesele ja tema perekonnale. Pilootprojekt kestab kuni 31.12.2021 ning vallal on projektis 8 kohta.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives. Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse  korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine” alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine” tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine” raames.

Lisainformatsioon on leitav Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse kodulehel sotsiaalprojektide alamrubriigis.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background