Pikendati puudega inimese eluruumi kohandamise toetuse taotlmise aega

17/03/2020

Tagasi

Põhja- Pärnumaa vallavalitsus pikendas taotluste esitamise tähtaega puuetega inimeste eluruumide kohandamise projektis kuni 15. maini 2020.
Valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi kohandamiseks (liikuvuse, personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks).
Toetust maksab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetusest maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse vahenditest.
Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.
Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-kirja aadressil vald@pparnumaa.ee.
Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ning olulisust. Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja.
Projekti osas saab informatsiooni oma piirkonna sotsiaaltöötajalt vajaminevad kontaktid leiab lehel pparnumaa.ee


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background