Pikendatakse kalandustoetuste tegevuste elluviimise tähtaegu

18/05/2020

Tagasi

Eriolukorrast tingitud raskuste leevendamiseks muudetakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetmete määrusi, et pikendada tegevuste elluviimise tähtaegu.
Seoses COVID-19 viirusest tingitud olukorraga on väga tõenäoline, et toetuse saajatel ei ole võimalik kinni pidada toetuse määramise otsustes märgitud tegevuste elluviimise tähtaegadest, sest tegevuste plaanipärane elluviimine on takistatud.
Eelnõu puudutab 8 kalanduspiirkonna kohalikku algatusrühma, kuni 58 kala- ja vähikasvatusega tegelevat ettevõtet, ligi 105 kalatöötlemisega tegelevat ettevõtet ning kuni 1330 Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ning Pihkva järvel püügiõigust omavat ettevõtjat, kes on taotlenud või taotlevad toetusi rakenduskava meetmetest.

Muudatus puudutab järgmisi määrusi:
* algatusrühma koostöötegevused;
* kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
* kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
* kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine;
* püügivahendi parendamise toetus;
* vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background