Pärnus toimub logistilise sõlmpunkti uuringu avakoosolek

22/05/2019

Tagasi

23. mail toimub Pärnumaa Arenduskeskuses Rail Balticu perspektiivse kaubajaama logistilisi ühendusvõimalusi käsitleva uuringu avakoosolek. Uuringu tellijaks on SA Pärnumaa Arenduskeskus ja teostajaks OÜ Skepast & Puhkim. Idee autoriks ja toetajaks on Riigikogu liige Andres Metsoja, partneriteks Rahandusministeerium, Pärnu linn, Tori vald, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja kohalikud ettevõtjad.
Uuring tuleneb Rail Balticu kiirraudtee projekti arenguloogikast ja esile kerkinud vajadustest. Pärast valmimist muutub raudteekoridor koos reisi- ja kaubajaama ning kohalike peatustega maakonna arengu peamiseks selgrooks.
Uuringu tellija esindaja, maakonna arendusjuhi Heiki Mägi sõnul kujuneb Pärnust tulevikus peale Tallinna regiooni unikaalne logistiline sõlmpunkt Eestis, kus ühendatakse tervikusse kõik olulisemad transpordiviisid. Koos kiirete ühenduste valmimisega kasvab Pärnu sotsiaalmajanduslik tähtsus Helsingi-Tallinn-Riia teljel ja Baltikumis tervikuna.
Uuring on vajalik Pärnu linna ja maakonna olulisimate taristuobjektide ning ettevõtlusalade omavaheliste ühendusvõimaluste kavandamiseks ja sisendi andmiseks koostatavatesse üldplaneeringutesse ning Rail Balticu realiseerimisprojekti.
Uuringu tulemuseks peab tekkima optimaalseima transpordikoridori kirjeldus, mis võtab võrdselt arvesse nii sotsiaalmajanduslikke kui ka looduskeskkonna vajadusi ning koridoris hõlmatavate objektide toimimise iseloomu, teenindusareaali ja tulevikupotentsiaali. Transpordikoridori kavandamisel tuleb arvestada olemasoleva ja perspektiivse maakasutusega, objektide kasutustihedusega ning teede ja raudteede tehniliste nõuetega.
Kava järgi valmib uuring käesoleva aasta lõpuks.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background