Pärnumaal napib tegevusjuhendajaid

05/12/2018

Tagasi

Eesti Töötukassa värske tööjõuvajaduse baromeeter näitab, et Pärnumaal on suur puudus tegevusjuhendajatest, tööjõupuudus maakonnas lähiajal kasvab
Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit, mis prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite lõikes. Prognoosi koostavad maakonna tasandil töötukassa maakondlikud osakonnad, kes kaasavad võimalusel ka eksperte väljastpoolt töötukassat. Pärnumaa osakond kaasas Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskuse juhataja Indrek Klaasseni.
Värske baromeeter näitab, et Pärnumaal on väga suur puudujääk tegevusjuhendajatest, tugiisikutest, tervishoiuasutuste hooldajatest, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutajatoe tehnikutest ning kokkadest. Nende ametite lõikes tööjõu nõudlus lähiajal suureneb.
Tegevusjuhendajate puhul on põhjuseks asjaolu, et seadusest tulenevalt peab töötajal olema vajalik kutsestandard, mida paljudel töötajatel hetkel veel ei ole. Tugiisikute puhul on peamiseks takistuseks ebasobiv lepinguvorm – töötajatega tehakse lepingud, millega ei kaasne ravikindlustust. Kokkade puhul on tegemist üha suureneva tööjõu puudujäägiga. Ühe põhjusena saab välja tuua, et kutse omandanud inimesed ei soovi omandatud erialal töötada, selles ametis on raske leida tööd kella 8.00st kella 17.00ni õhtul. Samuti nõuab koka amet head füüsilist vormi.
Maapiirkondades elavatel inimestel on sageli võimatu tööle saada, sest ühiskondliku transpordi võimalus vajalikel kellaaegadel puudub.
Üldiselt on nende valdkondade, kus tööjõudu napib, loetelu võrreldes eelmise baromeetri tulemustega pikemaks läinud. Paljude ametite puhul on töötajate leidmisel takistuseks vahetustega töö, pikad tööpäevad, töötasu, mis ei vasta töötaja ootustele ning ebapiisav kvalifikatsioon.
Tööjõuvajaduse baromeetris hinnatakse ka seda millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk. Pärnumaal on tööjõudu üle raamatupidamise keskastme spetsialistide, dokumendihalduse spetsialiste ja andmesisestajate osas.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background