Pärnumaal katsetatakse uudset soo taastamise viisi

11/09/2020

Tagasi

RMK koostöös Tartu Ülikooliga katsetab soo taastamisel mehhaniseeritud turbasammalde külvi. Tegu on uudse taastamisviisiga, mille sarnast pole Eestis varem rakendatud. Üheks testalaks on Maima endine turbakaevandusala Põhja-Pärnumaa vallas.
Eestis on 9000 hektarit korrastamata turbakaevandusalasid ehk jääksoid. Need on ilma taimestikuta, äärmiselt tuleohtlikud kuivad alad, justkui pruunid kõrbed. Selleks, et endistel turbakaevandusaladel käivituksid looduslikud taastumisprotsessid, katsetab RMK koostöös Tartu Ülikooliga soode taastamisel erinevaid meetodeid.
RMK looduskaitseosakonna spetsialist Ants Animägi sõnul on varem Eestis turbasamblakülvi testitud käsitsi väikestel proovialadel. Kanada eeskujul katsetatakse Eestis esmakordselt soodele iseloomuliku turbasamblavaiba taastumise kiirendamiseks turbasambla mehhaniseeritud külvi, mis tähendab, et kämblasuurused turbasambla fragmendid laotatakse masinaga ühtlaselt maapinnale ja kaetakse niiskuse hoidmiseks põhuga. Seejärel tõstetakse alal veetase turbasammalde kasvamiseks piisavale kõrgusele.
Eri metoodikate edukuse testimiseks on Maima jääksoo jagatud 15 alaks: 12 alal testitakse eri taastamise viise ja 3 ala on jäetud n-ö kontrollaladeks, kus taastamistöid ei tehta. Nii saadakse infot, mille najal tulevikus soode taastamise metoodika valikul teadlikumaid otsuseid teha.
Maima jääksoo taastamistööd teostab RMK hanke võitnud Tekamer OÜ (kokku 70 hektaril). Taastamistöö projekti koostas OÜ Inseneribüroo STEIGER. Töid rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.
Eestis hakati soid taastama kümme aastat tagasi ja selle aasta lõpuks saab uue elu juba 12 500 hektarit ehk enam kui Vormsi saare jagu soid ja soometsi. Endiseid kaevandusalasid on RMK eestvedamisel taastatud ligikaudu 1000 hektaril, millest olulisemad on Lahemaa rahvuspargis Viru ja Hara raba jääksoo, Jõgevamaal Laiuse jääksoo, Hiiumaal Määvli raba jääksoo ja Põlvamaal Arramäe raba jääksoo.
Pilt on võetud RMK loodusblogist: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/maima-jaaksoo-korrastamine.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background