Pärnu üldplaneering suunati avalikustamisele

06/03/2020

Tagasi

Sel nädalal suunati avalikustamisele Pärnu uus üldplaneering 2025+

Arutlusel olev üldplaneering soovitakse kehtestada üksnes Pärnu linna kui asustusüksuse kohta, Pärnu linna kui omavalitsusüksuse (Pärnu koos osavaldadega) üldplaneeringut alles tehakse.

Uus üldplaneering on rõhuasetusega kesklinnale, mille arengu põhieesmärgiks on linnakeskuse positsiooni taastamine atraktiivse äri- elu ja investeerimiskohana.

Nähakse ette senisest paindlikuma maakasutuse kavandamine, kus lisaks territooriumi valdavale kasutusotstarbele on määratud täiendavad piirkonda sobivad otstarbed. Näiteks elupiirkonda teenindava toitlustusasutuse kavandamine. Kesklinn on kavandatud segahoonestusega alaks, mis võimaldab linnakeskust planeerida funktsionaalselt mitmekesisena ja elavana ning soodustada säästlike liikumisviise.

Paindliku maakasutuse ja tervikliku keskkonna arendamiseks on määratud arengualad, kus senise tegevuse lõppemisel on ette nähtud põhimõtted alale uue kasutusotstarbe leidmiseks. Näiteks jõe ääres paiknevate olemasolevate tootmisalade ümber kavandamine elamualadeks.

Suurem tähelepanu on kõigile kasutamiseks mõeldud avaliku linnaruumi arendamisel ja head elukeskkonda tagavate tingimuste seadmisel nagu jalakäijate kasutusmugavusest lähtumine ja kvaliteetsete haljasalade kavandamine.

Uue üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 3. aprillini. Sellega saab tutvuda ja ettepanekuid teha linna kodulehel, Pärnu keskraamatukogu perioodikasaalis ja linnavalitsuse esimese korruse planeeringute saalis üldplaneeringu projektiga tutvuda ja ettepanekuid teha.

Aprillis kujundab linnavalitsus ettepanekute suhtes oma seisukoha ja 14. mai toimub keskraamatukogus üldplaneeringu avalik arutelu, kuid siis enam ettepanekuid teha ei saa.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background