Pärnu osaleb uute noorsootöö mudelite väljatöötamisel

04/09/2019

Tagasi

Pärnu linn osaleb uute noorsootöö mudelite väljatöötamisel, et ennetada sotsiaalset tõrjutust ja pakkuda noortele enda arendamiseks uusi võimalusi.
Erinevaid ettevõtmisi toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Pärnus on projekti maksumuseks 95 160 eurot. Selle eest omandatakse näiteks teletöö tarkusi, tutvustatakse kunstiõppe võimalusi ja kaasajastatakse muusikakooli teooriaõpet. Ettevõtmistest saab kasu rohkem kui 1000 noort.
Pärnu ühisgümnaasiumis õpetatakse koos Pernova hariduskeskusega teletöö tarkusi. Ühisgümnaasiumi meediasuuna õpilastele pakutakse võimalust jätkata meediaga süvitsi tegelemist Pernova hariduskeskuse audio-videoproduktsiooni ringis, kuhu on oodatud ka meediahuvilised 16-19 aastased noored kogu Pärnust.
Paikuse huvikooli eestvedamisel kaasatakse ligi 800 noort alanud õppeaastal kunstitegemisse ja tutvustatakse neile Pärnu kunstiõppe võimalusi. Projekti raames valmib 35 visandiraamatut, kuhu noored oma mõtteid ja tundeid joonistades jäädvustavad. Visandiraamatud rändavad ringi kõigis Pärnu üldhariduskoolides, huvikoolides, noortekeskustes ja kaubanduskeskustes. Projekt lõpeb näitusega Pärnu muuseumis, noorte elu kajastavad joonistused jäävad muuseumi hoiule.
Pärnu muusikakoolis rakendatakse uusi metoodikaid ja infotehnoloogia lahendusi teooriaainete õppimisel. Noortega samas „keeles“ rääkimine muudab solfedžo- ja muusikaajaloo tunnid põnevamaks ja mõistetavamaks. Ettevõtmisest saab kasu 400 noort.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background