Pärnu on valmis kolledži arengut toetama

26/04/2019

Tagasi

Pärnu linnavolikogu kiitis heaks linna ja Tartu ülikooli vahelised koostööpõhimõtted ning volitas linnapead alla kirjutama kokkuleppele, mille järgi on Pärnu linn valmis toetama ülikooli Pärnu kolledži arendustegevusi kuni poole miljoni euro eest aastas.
Linna eesmärk ei ole kolledži igapäevaste kulude katmine. Lepinguga toetatakse tegevusi, mis aitavad Pärnu kolledžil kujuneda 2024. aastaks Lääne-Eesti regiooni kõrgharidus- ja kompetentsikeskuseks. Sealhulgas toetab linn õppejõudude palgapoliitika muutmist, uute õppesuundade juurutamist ja kolledži teadustööd. Ülikool võtab endale kohustuse jätkata õppetööks vajaliku riikliku tegevustoetuse eraldamist ja toetada kolledži täiendavaid arendustegevusi vähemalt sama suure summa eest kui linn seda teeb.
Lepingu järgi tegutsevad ülikool ja Pärnu linn selle nimel, et avada Pärnu kolledžis uusi spetsialistide defitsiiti leevendavaid tasulisi õppekavasid, kasvatades üliõpilaste arvu hiljemalt 2023. aastaks vähemalt 800 tudengini. Ülikool toetab Pärnu kolledži baasil teenuste juhtimise, disaini ja digilahenduste keskuse kujundamist, soodustab teadusmahuka ettevõtluse arendamist Pärnus ja Lääne-Eestis, aitab kasvatada Pärnu regiooni ettevõtete ja asutuste jaoks seni katmata „Tööstus 4.0“ ja digilahenduste võimekust ning tugevdada koostöös Pärnu turismiettevõtetega kolledži positsioone Eesti ja Läti turismikoolituse ja konsultatsiooniturul.
Kavas on laiendada ettevõtlusõpet ja panustada koos Pärnumaa Arenduskeskusega eelinkubatsiooni tegevusse. Vastavalt võimalustele osaletakse Pärnu linnale ja maakonnale oluliste ettevõtmiste läbiviimisel (ka turundus ja rahvusvahelistumine), strateegiate koostamisel ning konverentsiturismi ja linna külastuskeskkonna arendamisel. Pärnu kolledži kanda jääb põhiroll Pärnu noorte teaduskeskuse ja väärikate ülikooli tegevuse korraldamisel ning panustamine üliõpilas- ja õpilasfirmade tegevuse korraldamisse koostöös Pärnumaa Arenduskeskusega.
Koostööpõhimõtete elluviimiseks koostavad linn ja ülikool igal aastal tegevuskava koos arendustegevuse kaasrahastuse kokkuleppega, mis kinnitatakse Pärnu linnavalitsuse ja ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu poolt.
Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja Tartu ülikooli rektor Toomas Asser kavatsevad Pärnu kolledžit toetava koostööleppe allkirjastada Pärnus maikuu alguses.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background