Pärnu linnavolikogu kehtestas raieloa andmise korra

14/01/2019

Tagasi

Möödunud nädalal toimunud linnavolikogu instungil kehtestati Pärnu linna tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks loa taotlemise ning selle andmise tingimused ja kord.
Kehtestatud korraga ühtlustatakse Pärnu linnavolikogu ning Paikuse ja Audru vallavolikogude poolt kehtestatud korrad, mis reguleerib puude raiumist kogu omavalitsuse territooriumil. Antud kord ei reguleeri viljapuude raiumist.
Raieluba on vajalik alates 10 cm rinnasdiameetriga puu raiumiseks. Luba annab kodanikule õiguse nii puu langetamiseks kui ka hoolduslõikuseks ning selles määratakse vajadusel kõrvaltingimused, milleks on näiteks puu asendusistutuste korraldamine või raierahu perioodil raie keelamine.
Lisaks täpsustab uus kord hoolduslõikuse teostamise piirkonnad, kus luba on vajalik .
Raieluba ei ole vaja näiteks kuivanud ja murdunud okste ning vesivõsude kõrvaldamiseks ning elupuude ja vormipuude hoolduslõikuseks, samuti okste kärpimiseks juhul kui oksad varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate ja sõidukite liiklust.
Tuuleheite ja tormimurdude ning avariiohtlike puude korral, tuleb linnavalitsust langetatavatest või maha kukkunud puudest esimesel võimalusel teavitada.
Puu raiumiseks annab loa ning määrab raietööde tingimused Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus kuu aja jooksul esitatud taotluse alusel.
Raieluba puu langetamiseks kehtib 1 aasta, välja arvatud juhul, mil raieluba on seotud ehitusloa või –teatise kehtivusega.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background