Pärnu linnavalitsusele saab esiatad restaureerimistoetuse taotlusi

25/01/2019

Tagasi

Toetuse eesmärgiks on kaasa aidata Pärnu linna arhitektuuripärandi, sh riikliku kaitse all oleva kinnismälestise, usundiloolise hoone, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele.

Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olevad kinnismälestised, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvad hooned, sh kirikuhooned.

Pärnu linnaga liitunud Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldades ei ole kehtivate üldplaneeringutega määratud miljööväärtusega alasid, toetust saavad taotleda osavaldades asuvate kirikuhoonete ja riikliku kaitse all olevate kinnismälestiste omanikud.

Toetuse saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vormikohane taotlus

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus tuleb saata Pärnu linnavalitsusele 1. aprilliks kas aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-kirjaga linnavalitsus@parnu.ee

Lisainformatsioon on leitav linnavalitsuse kodulehelt.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background