Pärnu linnavalitsus lubab politseikoolil õppesõiduplatsi laiendada

02/12/2019

Tagasi

Pärnu linnavalitsus otsustas lubada sisekaitseakadeemial Paikuse õppekeskuse õppesõiduplatsi laiendada, seades ehitusloa kõrvalnõueteks müra leviku kontrollmõõtmise enne kasutusloa taotlemist ja nõlvade haljastamise kooskõlastamise linnavalitsusega.
Sisekaitseakadeemia esitas ehitusloa taotluse 2018. aasta augustis. Linnavalitsus küsis ehitusprojekti kohta arvamust Kooli tee 12 kinnistu lähedal elavalt 52 isikult ja korraldas mitu projekti tutvustust. Inimesed ei nõustunud kavandatuga, eriti häiris neid plaanitav ATVde rada ja ligi 50 puu mahavõtmine. Tehtud mürauuringut peeti ebapiisavaks.
Planeerimisosakond peatas ehitusloa menetlemise ning tegi sisekaitseakadeemiale ettepaneku viia läbi täiendavad mürauuringud ja koostada dendroloogiline uuring. Seda sisekaitseakadeemia tegi ja esitas selle aasta augustis uue projektlahenduse. Uues projektlahenduses oli ära jäetud ATVde harjutusala ja nihutatud õppesõiduplatsi Paide maantee poole, jättes puutumata endise mõisaallee koos ligi 30 suure tammega.
Müra modelleerimine näitas, et õppesõiduplatsil kavandatavate harjutuste müratase jääb lubatu piiridesse. Uuriti ka õppesõiduplatsi harjutuste ja lasketiiru müra koosmõju, ent ka see ei ületanud lubatud norme. Müra leviku tõkestamiseks rajab sisekaitseakadeemia Västriku tänava poolsele küljele ja Kooli tee 6, 7 ja 11 kortermajade poolsele küljele kahe meetri kõrgused taimmaterjaliga haljastatud pinnasevalli ning Kalda tee poolsele küljele müratõkkeseina. Kinnistu jõepoolsele piirile on projekteeritud kahe meetri kõrgune piirdeaed.
20. novembril valminud AS Kobras keskkonnamõjude eelhinnangus analüüsiti õppesõiduplatsi mõju inimeste heaolule ja elukeskkonnale. Analüüsist selgus, et piiriülest mõju kavandatav kaasa ei too. Analüüsis on ettepanek kasutada madalamal asetsevaid või muid tüüpi valgusteid, et õppesõiduplatsi valgus naabreid ei segaks.
Ehitusprojektiga tutvunud terviseametil ei ole sellele vastuväiteid, kui müra jääb alla kehtestatud normtasemeid. Linnavalitsus pidas oluliseks, et enne kasutusloa väljastamist mõõdetaks harjutusväljaku tegelikku müra. Õppesõiduplatsi on kavas kasutada tööpäeviti kell 8-18, üksikutest kasutamistest nädalavahetustel peab sisekaitseakadeemia 14 päeva varem teavitama.
Elanikud on tundnud huvi, kas õppesõiduplatsi ei võiks rajada kuhugi mujale. 6. novembril linnavalitsusele saadetud kirjas teatas sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, et kui treeningrajatiste arendamine Paikusel on tõesti võimatu, siis on akadeemia sunnitud leidma kogu treeningkeskusele teise asukoha.
Linnavalitsus leidis, et vaatamata Paikuse asumiseltsi ja Paikuse elanike 417 allkirjaga ühispöördumisele puuduvad ehitusloa väljastamisest keeldumise alused ning ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele ja projekteerimistingimustele. Linnavalitsus otsustas ehitusloa koos kõrvalnõuetega väljastada.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background