Pärnu linnas laekus restaureerimistoetuse taotlusi rohkem kui mullu

15/05/2020

Tagasi

Pärnu linnavalitsusele esitati tähtajaks 27 restaureerimistoetuse taotlust. See on viie taotluse võrra enam kui neid tuli eelmisel aastal.
Tänavu esitatud taotlustest viies soovitakse toetust ehitismälestiste restaureerimistööde toetuseks. Enim restaureerimistoetuse taotlusi – 17 – esitati Pärnu linna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuvate, ja viis taotlust miljööväärtuslikul alal paiknevate hoonete kohta.
Kolm taotlust puudutavad pühakodasid, täpsemalt Pärnu Eliisabeti, Audru ja Jõõpre kirikuid.
Restaureerimistoetust saab kasutada mitmel otstarbel: nii avariilise olukorra likvideerimiseks (näiteks hoone kandekonstruktsioonide vahetuseks) kui ka hoone arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimiseks ja/või rekonstrueerimiseks.
Hoone interjööridetailide restaureerimiseks ega rekonstrueerimiseks pole antud toetus mõeldud. Erandiks on kirikud, mis saavad restaureerimistoetust kasutada ka interjööris.
Restaureerimistoetuse maksimaalne suurus on kuni 10 000 eurot või kuni pool töö maksumusest. Kirikute puhul võib toetussumma olla suurem.
Tänavu küsiti kõige rohkem toetust hoonete fassaaditöödeks, teisel kohal olid võrdselt soovid saada toetust uste ja/või akende restaureerimiseks, piirdeaia uuendamiseks kui ka katusetöödeks.
Kokku taotletakse linnalt erinevateks restaureerimistöödeks toetust 300 000 eurot.
Restaureerimistoetuste komisjon vaatab maikuu jooksul laekunud taotlused üle ja seejärel teeb Pärnu linnavalitsus komisjoni ettepanekuid arvestades otsuse, kes toetust saavad ja pärast linnaga lepingu sõlmimist saab restaureerimistöödega pihta hakata.
2020. aastal on Pärnu linna eelarves arvestatud restaureerimistoetusteks 80 000 eurot.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background