Pärnu linnas alustab kooliteed 590 õpilast

28/08/2019

Tagasi

Algaval õppeaastal läheb Pärnus ja tema osavaldades esimesse klassi 590 õpilast, kokku on linna üldhariduskoolides õpilasi 7241.
Esimese klassi õpilastest hakkab keskuslinna koolides õppima 461, Paikuse Põhikoolis 71, Audru Koolis 35, Jõõpre Koolis 15, Lindi Lasteaed-Algkoolis 1 ja Tõstamaa Keskkoolis 7 õpilast.
Kooliminejate arv väheneb. Eelmisel aastal läks keskuslinna esimestesse klassidesse 508, 2017. aastal 540 õpilast. Kõige enam oli kooliteed alustajaid 2016. aastal (573), praegune tase on samas suurusjärgus seitsme aasta taguse ajaga.
Uue võimalusena avatakse tänavu Tammsaare Kooli 20 õpilasest koosnev eesti õppekeelega klass. Ülejäänud 33 Tammsaare Kooli esimese klassi last hakkavad õppima kas keelekümblus- või vene õppekeelega klassis.
Suurimad Pärnu koolid on 856 õpilasega Mai Kool ja 821 õpilasega Ülejõe Põhikool. Pärnu linnas on 19 üldhariduskooli, neist kolm erakooli ja üks riigigümnaasium. Keskuslinna koolides õpib 6078, osavaldades 1163 õpilast.
Andmed on esialgsed, täpne õpilaste arv selgub 10. septembriks.
Kooliaasta alguse puhul toimub laupäeval, 31. augustil Vaasa pargis tasuta kontsert. Kell 19.55 tervitab õpilasi Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, kell 20 alustab esinemist Daniel Levi.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background