Pärnu linnalt palka saavate inimeste töötasu suureneb

29/11/2019

Tagasi

Pärnu linnavalitsus saatis volikogusse linna 2020. aasta eelarve projekti, milles on linna hallatavate asutuste tööjõukulude kasvuks ette nähtud 6,13 protsenti.
Linnalt palka saavate haridus-, kultuuri- ja hoolekandetöötajate töötasu sõltub üleriigilisest töötasu alammäärast, üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast ja eelarveaastale eelneva üle-eelmise aasta Pärnu linna palgatöötaja keskmine brutotulust.
Üleriigiline töötasu alammäär mõjutab linna hallatavate asutuste liht- ja abitöölisi. Tänavu on riiklik palga alammäär 540, järgmisel aastal 584 eurot kuus.
Üldhariduskooli õpetaja palga alammäär tõuseb 1250 eurolt 1315 euroni. Sellega on seotud lasteaiaõpetajate, logopeedide, eripedagoogide, koolipsühholoogide ja -sotsiaalpedagoogide, huvikooliõpetajate ja treenerite töötasu alammäär. Magistrikraadiga lasteaiaõpetajate ja kõrgharidusega tugispetsialistide alammäär on võrdne üldhariduskoolide õpetajatega, huvikooliõpetajate alammäär sõltub nädalakoormusest, haridusest ja üle-eelmise aasta Pärnu linna palgatöötaja keskmine brutotulust.
2018. aastal oli Pärnu linna palgatöötaja keskmine brutotulu 1090 eurot kuus. Kõrgharidusega raamatukoguhoidjate palga alammäär tõuseb 1068, sotsiaaltöötajate ja tegevusjuhendajate alammäär 872, kutsestandardi nõuetele vastava hooldustöötaja alammäär 763 ja lasteaiaõpetajate abide alammäär 709 euroni.
Pärnu linna põhitegevuse tuludeks on järgmisel aastal planeeritud 80, põhitegevuse kuludeks 72,2 miljonit eurot. Põhitegevuse tulemiks on 7,8 miljonit eurot, mis moodustab 9,77 protsenti põhitegevuse tuludest.
Investeeringuid on järgmisel aastal kavas teha 18,6 miljoni euro ulatuses. Suurimad investeeringud lähevad linna tänavate-ja teedevõrku ning sotsiaal- ja haridusvaldkonda. Näiteks jätkub tänavavalgustuse uuendamine nii Pärnus kui osavaldades, valmis saab uus lasteaed-ujula, kavas on ehitada Tammiste hooldekodule kaks uut maja, alustada jalgpallikeskuse rajamisega Loode-Pärnu tööstuskülla ja Rääma kooli remondiga jpm.
Lõppeval aastal lükkusid mitmed investeeringud seetõttu edasi, et ehitushinnad on oluliselt tõusnud. 2020. aasta eelarveprojekti on planeeritud laenuressurss, et selliseid olukordi enam ei korduks. Samas jääb planeeritav laenukoormus 37% piirimaile, mis jääb tunduvalt alla 60% ehk omavalitusele lubatud piiri.
Volikogu arutab eelarvekava 19. detsembril toimuval istungil.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background