Pärnu linna huvikoolidesse registreerimine käib läbi ARNO süsteemi

28/08/2020

Tagasi

Uus kooliaasta ei alga septembrikuus mitte ainult üldharidus- vaid ka huvikoolides, mistõttu tasub meelde tuletada, et Pärnu linna huvikoolides õppimiseks on vaja esitada õppima asumise taotlus ning seda saab teha läbi e-keskkonna ARNO.
Huvikooli õppuril, kes jätkab 2020/2021. õppeaastal huvikoolis õppimist mitmeaastasel õppekaval ja oma senisel alal, ei ole vaja uut taotlust teha. Kõik eelmise aasta lepingud on kantud algavasse õppeaastasse ja need kehtivad edasi kuni huvikooli lõpetamiseni või sealt lahkumiseni.
Kui aga laps senist huviõpet jätkata ei soovi, siis tuleb vanemal esitada ARNO süsteemis huvikoolist lahkumise taotlus. Hea, kui vanem esitaks taotluse hiljemalt septembri alguseks.
Kuna Pärnu munitsipaalhuvikooli õppetasu arve ja muud teated saadetakse vanematele nendele kontaktidele, mis on ARNO süsteemis märgitud, võiksid lapsevanemad ARNO keskkonnas vaadata üle ka oma kontaktandmed ja neid vajadusel värskendada.
Alates selle aasta märtsis saab Pärnu linna huvikooli arve eest tasuda ka e-arve püsimaksena. E-arve püsimakse lepingut saab sõlmida pangakontoris või internetipanga vahendusel. Lepingu sõlmimiseks tuleb arve tasuda pangas käsitsi, edaspidi debiteeritakse makse automaatselt.
ARNO süsteemiga on liitunud kõik Pärnus tegutsevad munitsipaalhuvikoolid.
Käesoleva aasta 1. septembrist jätkavad Pärnu kunstikool ja Pärnu kunstide maja Pärnu kunstide kooli nime all ning Paikuse huvikool jätkab Paikuse kooli huvihariduskeskusena. Uute nimedega leiab need koolid ka ARNO keskkonnast.
Lisaks neile on ARNO süsteemis ka Pärnu spordikool, Pernova hariduskeskus, Pärnu muusikakool ning Audru kooli muusika- ja kunstiosakond.
Pärnus tegutsevaid erahuvikoole ARNO keskkonnas ei ole, erahuvikoolid registreerivad oma õpilasi ise.
2019/2020. õppeaastal õppis Pärnu linna huvikoolides ligi 2900 noort.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background