Pärnu linn võtab vastu loomestipendiumide taotlusi

19/05/2020

Tagasi

Pärnu linnavalitsus annab taas välja loomestipendiume, mille eesmärk on toetada ja väärtustada Pärnu linnas elavate või tegutsevate loovisikute tegevust.
Loomestipendium määratakse loomeinimesele, kes elab või tegutseb Pärnus või Pärnu heaks ja soovib luua teost, mis rikastab Pärnu kultuuripilti. Stipendiumi võivad taotleda kõik kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri erialal tegutsejad.
Loomestipendium on ühekordne ja mõeldud kindla teose loomiseks.
Kalendriaastas antakse välja kuni viis stipendiumi. Stipendiumi(de) eraldamise otsustab komisjoni ettepanekul Pärnu linnavalitsus. Stipendiumi(de) suurus oleneb vastava aasta eelarve võimalustest. Sobivate kandidaatide puudumisel on linnavalitsusel õigus jätta stipendium(id) välja andmata.
Stipendiumitaotlused tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele käesoleva aasta 20. juuniks (kaasa arvatud). Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlused palume saata linnavalitsusele postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn või e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.ee.
Mullu andis Pärnu linn välja viis loomestipendiumi. Loomingulist tegevust toetava stipendiumi said Andrus Kallastu, Ott Kilusk, Sven Sildnik, Anu Mänd ja Taje Tross.
Loomestipendiume annab Pärnu linn välja alates 2017. aastast. Lisainformatsioon on leitav linnavalitsuse kodulehel.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background