Pärnu linn ühines vabariigi valitsusele saadetud pöördumisega

17/04/2020

Tagasi

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Tartu linnapea Urmas Klaas, Haapsalu linnapea Urmas Sukles ning Pärnu-, Tartu-, Viljandi- ja Põlvamaa omavalitsuste liitude ning Võru-, Valga- ja Jõgevamaa ettevõtlus- ja arenduskeskuste juhid saatsid vabariigi valitsusele pöördumise sooviga vaadata üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Sihtasutuse KredEx ja Ettevõtluse Arendamise poolt välja töötatud abipakett turismisektori toetamiseks.
Pöördumise ajendiks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 15. aprillil edastatud pressiteade, milles teatati, et Eesti turismi kriisitoetuse summa on 25 miljonit eurot ning et selle 25 miljoni sees on eraldi määratud 1 miljon eurot Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ning Manija turismiettevõtjate abistamiseks. Samuti on määratud eraldi abi 1 miljoni euro ulatuses Ida-Virumaal tegutsevatele turismiettevõtjatele.
Lisaks, nagu pressiteates seisab, ei ole nii saartel kui Ida-Virumaal tegutsevatele ettevõtjatele suunatud toetused otseselt piiratud nendele piirkondadele määratud toetussummaga. See tähendab, et juhul kui saartelt või Ida-Virust tuleb toetusetaotlusi üle 1 miljoni euro, siis kandideerivad ülejäänud taotlused toetusele samadel alustel teiste taotlejatega mujalt Eesti piirkondadest.
Ühispöördumise teinute hinnangul jagatakse antud otsusega Eesti kui turismisihtkoht eristuvateks piirkondadeks: muust Eestist eraldi piirkonnana määratletakse Eesti saared ja Ida-Virumaa, kellele mõlemale reserveeritakse ja garanteeritakse turismi kriistoetuse paketist juba enne taotluste esitamist miljon eurot. Sellise sammuga seatakse need regioonid ja nende regioonide turismiettevõtjad mujal Eesti tegutsevate turismiettevõtjatega võrreldes eelisolukorda.
Allakirjutanud on seisukohal, et käesolevas kriisis on turismisihtkoht Eesti tervikuna ja et piirkondlik eristamine ei kohtle Eesti turismiettevõtjaid võrdselt. Eriolukord on kehtestatud üle terve Eesti ja turismiettevõtjatel ei ole – sõltumata oma asukohast – täna võimalik teenuseid täismahus osutada.
Pärnus tegutseb 2020. aasta seisuga turismivaldkonnas (majutuses ja toitlustuses) 220 ettevõtet. Turismisektor annab Pärnus tööd ca 2500 inimesele, kes moodustavad 12 protsenti kogu töötajate arvust Pärnus.
2019. aastal väisas Pärnu linna 446 960 külastajat, kes veetsid kohapeal 924 557 ööd.
Pärnu kui turismisihtkoha põhiturg on Soome. Mullu moodustasid põhjanaabrid Pärnu väliskülastajate koguarvust enam kui poole.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background