Pärnu linn soovib sõudekoridoris liikumise piiramist

19/06/2019

Tagasi

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius saatis Veeteede Ametile taotluse kehtestada Pärnu jõe sõudeakvatooriumile eripiirkond, mis võimaldaks sõudesportlastel sõuderadasid ohutult kasutada.
Vastavalt meresõiduohutuse seadusele võib Veeteede Amet määrata veeliikluse ohutuse tagamiseks eripiirkonna ja otsustada seal kehtivad tingimused. Pärnu linnavalitsuse hinnangul on seda vaja sõudekoridoris treenivate sõudjate ohutu liiklemise tagamiseks ja intsidentide minimaliseerimiseks.
Linnavalitsus soovib tagada Pärnu jaoks väga olulise spordiala ohutut arengut. Eripiirkonna kehtestamine võimaldaks eraldada sõudjate ja teiste veesõidukite liikumisala ning sunniks teisi veesõidukite juhte sõudjatega arvestama.
Koostöös sõudeklubidega on linnavalitsus jõudnud seisukohale, et eripiirkond tuleks kehtestada Pärnu jõe Rääma linnaosa poolsest kaldast kolme-nelja sõuderaja ulatuses. Kõige ohutum igapäevaste treeningute läbiviimiseks oleks neli sõuderada, kus sõudjad saaksid koos saatjakaatriga ohutult liikuda.
Linnavalitsus on valmis tellima eripiirkonna kehtestamiseks navigatsiooniprojekti ja tegema koostööd eripiirkonna tähistega märgistamisel. Kontrolli kehtestatud nõuetest kinnipidamise üle hakkavad teostama politsei ja Veeteede Amet.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background