Pärnu linn leidis vibustaadionile uue koha

24/05/2019

Tagasi

Pärnu linnavolikogu andis nõusoleku koormata osa senise vibustaadioni kõrvalkinnistust MTÜ Pärnu Vibuklubi Meelis kasuks 30 aasta pikkuse hoonestusõigusega, sest vibusportlased peavad senisest asukohast ära kolima.
Tammiste tee 6a maatükk, kus on vibusporti harrastatud ligikaudu 50 aastat, tagastati õigustatud isikule MTÜ Eesti Spordiselts Põhjakotkas. Spordiselts kavatseb sinna rajada 24 krundiga elamurajooni.
Selleks, et vibusportlased saaksid oma tegevusega jätkata, annab linnavalitsus MTÜ Pärnu Vibuklubi Meelis käsutusse ligi kolm neljandikku (ca 21652 ruutmeetrit) naaberkinnistust, et ehitada sinna uus vibustaadion. Kinnisasja osal asub aiamaja ja kasvuhoone, mis on püstitatud ilma õigusliku aluseta ja mille omanikku on informeeritud selle lammutamiskohustusest hiljemalt 1. oktoobriks 2019.
Hoonestusõiguse ala on ligi kolmandiku ulatuses kaetud metsaga. Vibustaadioni (laskeala, kaitsevall, kohtunike maja, laohoone, parkla) ehitamiseks on vajalik metsa raadamine, mis toimub metsateatise alusel ja selleks on vaja keskkonnaameti nõusolekut. Kõik tööd teeb klubi omal kulul, hinnanguliselt katab raietöödest saadava puidu realiseerimisel tekkiv tulu olulise osa vibustaadioni ehitamise maksumusest. Ülejäänu finantseerimiseks vajalike läbirääkimiste eelduseks on hoonestusõiguse seadmine.
Asukoht on juurdepääsetav ühistranspordiga, kergliiklusteed soosivad laste trenni tulekut nii jala kui jalgrattaga.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background