Pärnu linn hakkab arendama teenuseid hooldusvajadusega inimestele ning nende pereliikmetele

07/09/2018

Tagasi

Linnavalitsuse poolt esitatud projekt „Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks“ sai EL ühtekuuluvusfondilt positiivse otsuse.
Projekti eesmärk on osutada Pärnu linna eakate ja erivajadustega inimeste suurenenud hoolduskoormusega pereliikmete töölesaamist või tööl püsimist toetavaid hoolekandeteenuseid. Tulemuste saavutamiseks hakatakse Pärnu linna haldusterritooriumil arendama koduteenust ja päevahoiuteenust.
Projekti tulemuste saavutamiseks arendatakse Pärnu linna haldusterritooriumil koduteenust ja päevahoiuteenust nii, et need vastavad suure hooldus- ja järelevalvevajadusega hooldatavate hinnatud tegelikele vajadustele. Teenuste arendamise läbi luuakse võimalused omastehooldajatele naasmiseks tööturule ja selle läbi nii omaastehooldaja kui hooldatavate elukvaliteedi parandamiseks.
Projekti kogumaksumus on 459 789 eurot, millest EL toetust 344 842 ja linna omafinantseering 114 947,25 eurot. Projekti elluviimise aeg on 01.11.2018 – 31.10.2020


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background