Pärnu linn annab ettevõtetele toetust

27/02/2020

Tagasi

Pärnus tegutsevad väikeettevõtted saavad oma konkurentsi- ja ekspordivõimekuse tõstmiseks Pärnu linnavalitsuselt toetust taotleda.
Ettevõtlustoetust saab kasutada eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse ja/või tehnoloogiaalasel nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide ning ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja neil osalemiseks ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks.
Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialisti Argo Mättase sõnul on ettevõtlustoetuse taotlejateks enamasti mikroettevõtted, kellel on potentsiaali minna välisturgudele, aga kellel napib selle sammu realiseerimiseks käibevahendeid.
Ettevõtlustoetust saavad taotleda vähemalt ühe majandusaasta tegutsenud maksuvõlgadeta väikeettevõtted, kelle peamiseks tegevuskohaks on Pärnu keskuslinn või osavallad. Ettevõtetele makstavate toetussummade alammäär on 1000 ja ülemmäär 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mis moodustab vähemalt 30 protsenti projekti kogumahust. Näiteks, minimaalse toetussumma (1000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse toetussumma (5000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.
Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts 2020. Täpsemat infot leiab ettevõtlustoetuse kohta leiab linna veebilehelt https://parnu.ee/linnakodanikule/ettevotlus/ettevotlustoetused.
2019. aastal maksis Pärnu linn ettevõtlustoetust 11 ettevõttele. Toetust kasutati välismessidel osalemiseks, ekspertide kaasamiseks ja eksportturgudele mõeldud turundustegevusteks. Makstud toetussummad jäid 875-5000 euro vahele.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background