Pärnu haridusvõrk ei vaja järske reforme

02/10/2019

Tagasi

Valminud on Pärnu haridusteenuseid analüüsiv uuring, mis võtab luubi alla Pärnu linna, maakonna ja ühinenud osavaldade lasteaedade ja koolide õpilaste arvu kuni aastani 2040.
Pärnu linnavalitsuse haridusnõuniku Katrin Markii sõnul näitab vastvalminud uuring seda, et uusi lasteaia- ja koolikohti ei ole Pärnus lähema kümne aasta ega ka 20 aasta jooksul tõenäoliselt juurde vaja.
Mis puudutab põhikoole, siis hetkel ja ka lähemal paaril aastal on linnas asuvates põhikoolides veel ruumiga kitsas käes, kuid juba viie aasta pärast põhikooliõpilaste arv langeb ja kaob vajadus piirnormist suuremate klasside järele.
Õpilaste arvu muutumine toob teatud muutusi ka gümnaasiumiastmes.
Umbes 5-6 aasta pärast, kui tänased lasterohked põhikooliklassid jõuavad gümnaasiumiikka, pürib gümnaasiumidesse oluliselt rohkem lapsi kui täna. See tõus möödub mõne aastaga, järgneb õpilaste üldarvu langus ja seejärel stabiliseerumine.
Haridusnõuniku hinnangul ongi Pärnu hariduselu suurimaks väljakutseks toimetulek demograafilisest olukorrast tingitud tõusude ja langustega.
Uuring nimega “Pärnu haridusteenuste (alus-, üld-, kutse ja esimese taseme kõrg- ja huviharidus) vajaduse prognoos 2019-2040” analüüsis kohalike asuvate haridusasutuste täituvust ja tulevikuperspektiive.
Seniajani tugines linn 2010. aastal koostatud Pärnu maakonna koolivõrgu analüüsi prognoosile.
Kuna aga 2018. aastast on Pärnu koolivõrku liidetud Audru, Paikuse ja Tõstamaa koolid, tekkis vajadus prognoose uuendada ja luua pikaajalisem vaade.
Pärnu haridusvõrgu analüüsi koostas linnavalitsuse tellimusel osaühing Cumulus Consulting.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background