Pärnakad saavad linna tuleviku üle otsustada

13/06/2019

Tagasi

25. juunist 14. augustini on Pärnu linna ja osavaldade elanikel võimalik tutvuda Pärnu arengukava ja eelarvestrateegiaga, mille alusel Pärnut arendatakse.
Arengukava seab sihid aastani 2035, eelarvestrateegia aastani 2024. Kui esimeses on linna peamisi arengusuundi kirjeldatud, siis teises on lähiaastate tuludel-kuludel juba rahanumbrid juures ja see võetakse aluseks iga-aastasel eelarve koostamisel.
Arengukava ja eelarvestrateegiaga saab tutvuda Pärnu linna veebilehel, Suur-Sepa 16 asuva linnavalitsuse esimese korruse saalis ning Audru (Pärna allee 7), Paikuse (Pärnade puiestee 11) ja Tõstamaa (Sadama tee 2) osavallakeskuses. Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8-17 ja reedeti kell 8-16.
Arengukava ja eelarvestrateegia täiendus- või parandusettepanekud tuleks teha kuni 14. augustil kella 17ni kas linnavalitsuses või saata need linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098, Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.ee. Ettepanekuid võetakse vastu ka osavallakeskustes, kust need linnavalitsusse läkitatakse.
Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu on 15. augustil kell 16 Pärnu keskraamatukogus Akadeemia 3.
Pärast arutelu käigus tehtud ettepanekute läbianalüüsimist võtab volikogu mõlemad dokumendid vastu.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background