Pärnakad hindasid kodulinna teenuseid ja võimalusi

24/04/2020

Tagasi

Tartu ülikooli Pärnu kolledž viis Pärnu linnavalitsuse tellimusel läbi uuringu „Pärnu kui turismisihtkoha kuvand kohaliku elaniku silme läbi 2020“, kus pärnakaid said hinnata kodulinna mainet, vaba aja veetmisvõimalusi, turismiteenuseid, kultuurisündmusi jms.
Uuring viidi läbi tänavu veebruarist kuni 10. märtsini veebipõhise ankeetküsitluse ja tänavaküsitlusena. Küsimustele vastasid ainult Pärnu keskuslinna elanikud. Kokku täideti 361 ankeeti.
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepa sõnul on turismivaldkonna puhul Pärnus varem tehtud eelkõige külastaja uuringuid, kuid seekord sooviti teada, kas ja kuidas kasutab kohalik inimene neid teenuseid, mis suunatud eeskätt külalisele.
Pärnakas väärtustab külalist ja peab oluliseks turismisektori arengut. On ju head ja kvaliteetsed tooted-teenused kohalikule sama olulised nagu linnakülalisele.
Uuringus esitatud küsimused jagunesid kolme blokki: esimene sisaldas küsimusi, mis käsitlesid Pärnut kui turismisihtkohta; teine blokk oli suunatud neile, kes on kasutanud kohalikke vaba aja ja turismiteenuseid koos lastega ning kolmas blokk sisaldas küsimusi vastaja kasutatavate infokanalite, tema soo, vanuse, elukoha jms kohta.
Uuringust selgub, et peamised infoallikad, kust pärnakad saavad teavet Pärnus toimuva kohta, on sõbrad ja tuttavad, Pärnu linna Facebooki leht ning Pärnu Postimehe koduleht.
Pärnu elanike jaoks on Pärnul maine eelkõige puhkuse- ja heaolusihtkohana. Kõige vähem näevad kohalikud Pärnut odava ostlemis- ja äriturismisihtkohana. Pärnu külastamist mõjutava motivaatorina mainiti kõige enam randa, muuli ja spaasid.
Pärnut külastavate turistide hulk, nii suvel kui talvel, ei häiri oluliselt linna elanikke. Linna väisavad turistid ei mõjuta ka kuigi oluliselt kohalike igapäevast heaolu. Negatiivsena nähakse kõrghooajal eelkõige seda, et toitlustuskohtades on palju rahvast ja ooteajad pikad, parkimiskohtadega on kitsas ning hinnad on kõrgemad. Samal ajal mõistetakse külastajate vajalikkust, sest tänu neile pakutakse linnas rohkem teenuseid (ka madalhooajal) ja kohalikel on ka rohkem töökohti.
Vaba aja teenustest kasutavad pärnakad enim erinevaid sportimisvõimalusi ja meelsasti külastatakse kohalikke toitlustuskohti. Vaba aja teenustest ollakse enim rahul sauna- ja veekeskuste, spaahoolitsuste ja -pakettide ning kontsertidega. Üldiselt oli rahulolu kõigi teenustega üsna suur ja rahulolematust märgiti väga vähe. Ettepanekutena toodi, et Pärnu vajab rohkem üritusi, näiteks pargikontserte, mis inimestele väga meeldivad, ning rohkem võiks olla kogukonna üritusi ja linnaelanike kaasamist ürituste korraldamisse.
Samuti soovitakse sportimisvõimaluste laienemist nii õues kui sisetingimustes. Tahetakse juurde jalgrattateid, discgolfi väljakuid ja ketaste laenutusi, välijõusaale, palliplatse ja sisejäähalli. Sisejäähalli järele on pärnakate arvates eriti suur vajadus.
Mis puudutab muud meelelahutust, siis päris mitme küsimuse kommentaarides toodi välja, et kui kultuuriklubi Tempel ära kaob, siis Pärnu vajab sarnaseid alternatiivse kultuuri asutusi ning tuleks rajada uusi. Vastajaid leidsid ka, et linnas võiks olla rohkem põnevaid tegevuskeskusi (nagu Tartus AHHAA jms) ja muuseume, mis pakuksid huvi ja tegevusi kogu perele.
Pärnu elanike lemmikud toitlustuskohad on Steffani Pizzarestoran, MUM Cafe ning Villa Wesset. Need söögikohad meeldivad inimestele eelkõige sellepärast, et seal pakutakse hea hinna ja kvaliteedi suhtega toitu, teenindus on hea ning atmosfäär hubane.
Toimuvatele teemanädalatele lisaks soovitakse Pärnus näha eelkõige kultuurinädalate ning aktiivse eluviisi ja spordinädalate korraldamist.
Lastega kasutatavate võimaluste puhul toodi välja erinevaid vaba aja aktiivse sisustamise võimalusi, mida Pärnusse juurde lisada. Suurem osa soove oli suunatud eelkõige 10+ vanusele, et selles vanuses lastel oleks rohkem tegevust. Samuti lisati, et koolivaheaegadel peaks olema rohkem lastele mõeldud tegevusi.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background