Õigesti pakendatud aia- ja haljastusjäätmed viiakse tasuta ära

17/09/2019

Tagasi

Pärnu linnavalitsus tuletab meelde, et kokku riisutud puulehed, oksad ja muud aiajäätmed veab tasuta ära AS Ragn-Sells.
Ilma rahata viiakse haljastusjäätmed ära ainult juhul, kui kogutud materjal on pakendatud konteinerisse, kus ongi ainult biolagunevad aiajäätmed või siis on aiajäätmed pakendatud rohelistesse biolagunevatesse kottidesse.
Biolagunevaid prügikotte saab osta Pärnu Haldusteenuste kontorist Suur-Sepa 16 ja Pakendikeskusest Pae 1.
Haljastusjäätmete äraveo soovist tuleb Ragn-Sellsi eraldi teavitada, vastasel juhul vedu ei toimu. Nõuetekohaselt pakendatud puulehtede ning muude biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete tasuta vedu saab tellida telefoninumbril 60 60 439 või e-posti teel parnu@ragnsells.ee.
Pärast tellimuse esitamist teatab Ragn-Sells päeva, millal vedu toimub.
Soovitav on panna kotid veopäeval jäätmeveokile võimalikult ligipääsetavasse kohta.
Soovi korral on aias tekkinud biolagunevaid jäätmeid võimalik ka ise OÜ Paikre prügila kompostimisplatsile viia. Puuoksi ja muid puidujäätmeid võetakse vastu aastaringselt, aga tegemist on tasulise teenusega.
Kuigi biolagunevate aiajäätmete vedu on Pärnu linnas toiminud aastaid, ei ole kõik aiaomanikud teadlikud, et tavalistesse prügikottidesse pandud ning tänava äärde viidud aia- ja haljastusjäätmeid ära ei viida.
Kokku riisutud puulehti, aiasaadusi, taimi ega oksi ei tohi ka olmejäätmete konteinerisse panna ega viia avalikesse pakendi-, papi- ja paberikonteineritesse.
Biolagunevate aiajäätmete tasuta veo teenus kehtib üksnes Pärnu linna kui asutusüksuse territooriumil.
Tasuta leheveo aluseks on korraldatud jäätmeveohange.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background