MTA avas uue e-teenuse „Maksukäitumise hinnangud“

29/06/2020

Tagasi

Maksu- ja tolliamet (MTA) pakub tänasest ettevõtjatele maailmas ainulaadset e-teenust „Maksukäitumise hinnangud“, mis on ettevõttele abivahendiks oma maksuasjade korrashoidmisel.
Rakenduse kaudu näeb ettevõtja, millisena tema ettevõte MTA jaoks paistab ning kas MTA hinnangul on tema esitatud andmetes puudujääke. Teenuses antakse puuduste parandamiseks ka konkreetsed juhtnöörid.
Maksukäitumise hinnanguid näevad enda kohta äriühingud ja käibemaksukohusluslastest FIEd. Hinnangutele on ligipääs vaid ettevõtte seaduslikel esindajatel, kellel on soovi korral võimalus anda luba nende nägemiseks ka raamatupidajale.
Lisaks koondab teenus ühte keskkonda avalikud andmed, mille kogumiseks peab praegu tegema mitu päringut MTA infosüsteemidesse (näiteks aadress, tasutud riiklikud maksud, töötajate arv, võlad, erinevad load). Need andmed on nähtavad kõigile.
Maksukäitumise hinnangud põhinevad nii avalikul infol kui ka ettevõtja maksusaladusega kaitstud andmetel, mida ta on MTA-le ise esitanud. Uusi andmeid selle jaoks ei küsita ega koguta.
Ettevõtja saab rakenduses tagasisidet kahes osas:
Maksukuulekuse hinnang iseloomustab ettevõtte seadusest tulenevate kohustuste täitmise õigeaegsust ja korrektsust (ettevõtte võlg, süütegude olemasolu, maksumenetlused, vastutava isiku taust, deklaratsioonide esitamine). Lisaks võrreldakse seal ettevõtte deklareeritud töötasu väljamakseid Eesti keskmise töötasuga samadel ametikohtadel.
Maksuasjade korrasoleku hinnang juhib tähelepanu võimalikele puudustele ja ebakõladele andmete deklareerimisel ning võimaldab ettevõttel seeläbi oma maksukäitumist varakult parandada. Arvesse võetakse töötamise registri ja deklaratsioonide andmete korrasolu (müük, ost, töötamine, maksustatavad kulud), samuti MTA muid tähelepanekuid.
Hinnangud ja hinnangute näitajad kuvatakse numbrilise väärtusena skaalal 1–3 ja värvidega. Roheline (3) – kõik on korras. Kollane (2) – mõned puudused. Punane (1) – olulised puudused.
Enda kohta saab maksukäitumise hinnanguid vaadata enam kui 135 000 ettevõtet. Maikuu seisuga oli kõik korras ehk kõik näitajad „rohelises“ neist 62 protsendil. 13 protsendil oli hinnang „kollane“ ehk nende maksuasjades oli mõningaid puudusi ning veerandil oli tõsiseid puudusi ja hinnang „punane“.
Kõige rohkematel juhtudel mõjutas hinnangu tulemust ümbrikupalga risk – ettevõtte deklareeritud töötasu oli oluliselt madalam kui samade töökohtade keskmine töötasu. Palju probleeme oli ka ajatamata võlgadega, vastutava isiku tausta ja esitamata deklaratsioonidega. Enam kui 10 000 ettevõtet saavad hinnangutes soovituse vaadata üle ettevõtte omanduses oleva auto kasutamine, kuna see ei ole märgitud kui vaid ametisõitudeks kasutatav sõiduvahend.
Kui ettevõtja teeb oma puudused korda, siis MTA-d sellest täiendavalt teavitada ei tule. Muudatused on teenuses nähtavad üldjuhul juba järgmisel päeval.
Maksukäitumise hinnangute valmimist ja arendamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. Teenuse arendas MTA koostöös ASi Nortal ja rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega (RMIT).


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background