Linnavalitsus ootab restaureerimistoetuse taotlusi

20/02/2020

Tagasi

Pärnu linnavalitsus ootab Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul asuvate arhitektuuriväärtuslike hoonete ja riikliku kaitse alla kuuluvate kinnismälestiste omanikke taotlema restaureerimistoetust.
Toetuse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus, mille leiab Pärnu linna veebilehelt. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 1. mai 2020 (kaasa arvatud).
Restaureerimistoetust võivad taotleda nii juriidilised kui füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olev kinnismälestis või muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuv hoone. Siia alla käivad ka pühakojad.
Kuigi Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldades ei ole miljööväärtusega alasid määratud, saavad toetust küsida osavaldades asuvate kirikuhoonete ja riikliku kaitse all olevate kinnismälestiste omanikud.
Restaureerimistoetust saab kasutada mitmel otstarbel: nii avariilise olukorra likvideerimiseks (näiteks hoone kandekonstruktsioonide vahetuseks) kui ka hoone arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimiseks ja/või rekonstrueerimiseks.
Hoone interjööridetailide restaureerimiseks ega rekonstrueerimiseks pole antud toetus mõeldud.
Pärnu linnavalitsuse arhitekti Kadri Karjuse sõnul küsitakse kõige enam toetust just uste ja akende restaureerimiseks või siis uute paigaldamiseks või ka näiteks plastakende asendamiseks korralike ajastutruude puitakendega.
Kui restaureerimistöö nõuab ehitusprojekti, ehitusluba ja/või muinsuskaitseameti luba või kooskõlastust, siis taotlemise hetkeks peavad kõik load olema juba saadud.
Restaureerimistoetuse maksimaalne suurus on kuni 10 000 eurot või kuni pool töö maksumusest. Kirikute puhul võib toetussumma oli suurem. Näiteks mullu toetas linn Pärnu Eliisabeti kiriku katusetööde jätkamist 35 000 euroga.
Kokku maksis linn 2019. aastal restaureerimistoetustena välja 100 000 eurot, keskmine toetussumma oli 3600 eurot ühe erataotleja kohta.
Ka 2020. aastal on linnaeelarves restaureerimistoetusteks planeeritud 100 000 eurot.
Komisjon koguneb taotlusi üle vaatama ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamise lõppu. Seejärel teeb Pärnu linnavalitsus komisjoni ettepanekuid arvestades otsuse, kes toetust saavad ja pärast linnaga lepingu sõlmimist saab töödega pihta hakata.
Toetus makstakse välja pärast töö valmimist ja nõuetekohase aruande esitamist.
Täpsemat infot restaureerimistoetuse tingimuste kohta leiab Pärnu linna veebilehelt https://parnu.ee/linnakodanikule/areng-ja-planeerimine/muinsuskaitse/restaureerimispreemia.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background