Linn ootab ettevõtteid toetust taotlema

30/08/2019

Tagasi

Pärnu linnas tegutsevad ettevõtted saavad esitada Pärnu linnavalitusele taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ja elavdada kohalikku ettevõtlust.
Ettevõtlustoetust saab kasutada eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse ja/või tehnoloogiaalasel nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide ning ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja neil osalemiseks ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks.
Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialisti Aare Raevu sõnul on ettevõtlustoetus olnud väiksematele ettevõtetele suureks abiks eksporditurgudele sisenemisel läbi messide ning abiks ka tootearendustegevuses ja vajalike sertifikaatide taotlemisel.
Ettevõtetele makstavate toetussummade alammäär on 1000 eurot ja ülemmäär 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mis moodustab vähemalt 30 protsenti projekti kogumahust. Näiteks, minimaalse toetussumma (1000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse toetussumma (5000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.
Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus hiljemalt 14. oktoobriks. Toetus makstakse välja pärast projektitegevuste elluviimist.
Taotluse esitamise tähtaeg on 30. september 2019.
Lisainformatsiooni ja taotluse vormi leiab Pärnu linna veebilehelt.
Tänavu aprillis maksti ettevõtlustoetust seitsmele Pärnus tegutsevale ettevõttele. Toetussummad jäid vahemikku 913,64 kuni 4989 eurot. Kokku maksti kevadel ettevõtlustoetusena välja 20 793, 53 eurot.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background