Linn ja turismiettevõtjad arutasid koostöövõimalusi

20/02/2020

Tagasi

Pärnu linnavalitsus kutsus Pärnu linna ja maakonna turismiettevõtjad kokkusaamisele, et arutada ühiseid reklaami-, nähtavus- ja turunduskampaaniaid ning messidel osalemisi ning anda ülevaade senistest ühistegevustest.
Kohtumisel osales 30 kohalikku ettevõtjat, kelle seas olid Pärnu keskuslinnas tegutsevad majutusettevõtted, maapiirkonna turismiettevõtjaid ühendavate katusorganisatsioonide esindajad, nii avaliku kui erasektori turismi-, teenusmajandus-, kultuuriettevõtted või -asutused.
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp, turismiarenduse peaspetsialist Orvika Reilend ja turismiarenduse spetsialist Ave Lääne andsid kohaletulnuile ülevaate kõige hiljutisematest Pärnu turunduskampaaniatest Soomes ja Lätis ning osalemistest Matka ja Touresti turismimessidel. Tutvustati ka äsja avaldatud statistikameti koostatud 2019. aasta turismitulemuste andmeid. Pikemalt peatuti Soome, Läti ja Rootsi turu näitajatel ja neist riikidest pärit tüüpkülastaja profiilidel.
Olulise osa kohtumisest võttis enda alla tulevikuplaanide arutelu. Pärnu linn sooviks jätkata kampaaniate korraldamist Lätis ja Soomes ning korraldada üle aastate taas kampaania ka Rootsis. Kohtumisel osalenud tõdesid, et ühiste kampaaniate tegemine on päris keeruline, kuna Pärnu linnas ja maakonnas tegutsevad kõrvuti väga erinevatele sihtgruppidele keskendunud, erineva mahu, turuniši ja võimekusega ettevõtted. Samas leiti, et välisturgudele ja messidele tasub minna ikka mitmekesi koos ning et omavalitsuse tugi ja eestvedamine on siin väga oluline.
Kohtumisel tulid kõneks ka kohalikud transpordiühendused keskuse ja maapiirkonna vahel, samuti Pärnusse saabuvate väliskülaliste transpordieelistused. Analüüsiti soomlaste, lätlaste ja rootslaste hinnanguid ja ootusi Pärnule kui sihtkohale ning seda, kuidas need on viimaste aasate jooksul muutunud.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background