Lääneranna volikogu algatas Piha külas tuulepargi detailplaneeringu koostamise

18/07/2019

Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu algatas Piha külas tuulepargi detailplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise Pärnu maakonna planeeringus ja Varbla valla üldplaneeringus märgitud elektrituulikute arendusalale P2.
Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ Varbla Tuulepark.  Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu ning koostamise korraldaja on vallavalitsus.
Elektrituulikute arendusala suurus on ca 22 ha, millele lisandub elektrikaabli asukoht. Otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background