Lääneranna vald ootab vallakodanikke kaasa mõtlema

20/04/2020

Tagasi

Lääneranna valla üldplaneeringu koostajad soovivad teada saada vallaelanike nägemust, mõtteid ja soove valla ruumilise tuleviku kohta. Üldplaneeringuga saab kavandada olemasolevate väärtuste kaitsmist, probleemkohtade parandamist, avaliku ruumi, rohealade kasutamist, taristute arendamist ja uute ehitiste rajamist ning neile sobiva asukoha leidmist.
Et Lääneranna valla üldplaneering saaks võimalikult vallakodanike vajadusi arvestav, ootavad planeeringu koostajad vastuseid küsitlusele vabas vormis kuni 11. maini 2020. Vastata võib ka ainult ühele küsimusele. Oma nime ja kontaktandmete märkimine on vabatahtlik, vastanute nime ja kontaktandmeid ei avalikustata.
Kõik asjakohased vastused vaadatakse läbi planeeringu eskiislahenduse koostamise käigus. Küsitluse tulemused avalikustatakse valla kodulehel. Eraldi kirjalikke vastuseid küsimustikule vastanutele ei koostata.
Küsitlusele vastamise vormi ja lisainformatsiooni leiab vallavalitsuse kodulehel.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background