Küsitlus kaardistab Pärnu spordiklubide toimetuleku eriolukorraga

16/04/2020

Tagasi

Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus viis Pärnu spordiklubide seas läbi ankeetküsitluse, et saada ülevaade spordiklubide toimetulekust eriolukorras.
Kümnele küsimusele vastas 25 Pärnus tegutsevat spordiklubi.
Uuringust ilmneb, et klubide hakkamasaamine ja distantstreeningutele üleminek on väga erinev, sõltudes konkreetsest alast, treeningspetsiifikast ning ka treenerite ja treenitavate valmisolekust.
Küsimusele “Mis on distantstreeningute juures kõige keerulisem?” vastanuist tõdes nii mõnigi, et eriti keeruline on juhendada distantsilt just nooremaid lapsi.
Mitu treenerit tõi välja, et lapsed ja noored ei suuda ise ennast piisavalt motiveerida ega iseseisvalt, ilma treeneri otsese juhendamiseta, toime tulla.
Vahetu tagasiside ja individuaalse kontrolli puudumine on klubide hinnangul distantstreeningute juures kõige suuremaks miinuseks.
Sisealade trennidele seavad piirangud ka ruumilised võimalused – kodus on avarat liikumisruumi nõudvate spordialadega tegelemine paljudel juhtudel võimatu. Paarisalade või spetsiifilist spordivarustust eeldavate aladega tegelemiseks ei ole praegu samuti hästi toimivaid alternatiive.
Paljude treenerite jaoks on nüüd igapäevaseks töömeetodiks videokõned – need on ainus võimalus jälgida juhendatavaid etteantud kava või harjutuste sooritamisel ja anda vahetut tagasisidet.
Samas on distantstreeningute juures ilmnenud ka ühtteist positiivset. Paljud treenerid on juurutanud treeningpäevikute täitmise.
Leitakse, et paranenud on ka kommunikatsioon treenerite ja perede vahel. Nii mõnigi klubi on seda meelt, et distantstreeningute andmine on ergutanud treenereid loovalt mõtlema.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background